Παναγιώτης Ρεγκούζας
Υποψήφια Διδάκτορας, 
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ3.Ι1
  • Τηλέφωνο: +30 28210 37532  
  • Email: cronoreg@hotmail.com

Εκπαίδευση

  • 2017: MSc: Περιβαλλοντική Μηχανική- Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 2015: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της περιβαλλοντικής μηχανικής.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Υποέργο 6: Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης (2017-2021).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις