Παναγιώτης Παπούλιας
Επιστημονικός Συνεργάτης
Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2011: MSc.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 2009: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών (Bio-venting / Solid Vapour Extraction (SVE), Bio-slurping / MPE).
  • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • «Περιορισμός ελεύθερης ελαιώδους φάσης έμπροσθεν οικοπέδου και επί ακτογραμμής ΠΥΡΚΑΛ», Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (ΒΕΕ), ΕΛΠΕ - Πολυτεχνείο Κρήτης (2010-2015).
  • «Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα / Υπεδάφους στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ), ΕΛΠΕ - Υδρογεωλογική μελέτη στις ΒΕΑ και στην Λίμνη Κουμουνδούρου», ΕΛΠΕ - Πολυτεχνείο Κρήτης (2009).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Aivalioti M., Pothoulaki D., Papoulias P., Gidarakos E., «Removal of BTEX, MTBE and TAME from aqueous solutions by adsorption onto raw and thermally treated lignite», Journal of Hazardous Materials (2012) Vol. 207–208, pp. 136-146.
  • Aivalioti M., Papoulias P., Kousaiti A., Gidarakos E., «Adsorption of BTEX, MTBE and TAME on natural and modified diatomite», Journal of Hazardous Materials (2012) Vol. 207–208, pp. 117-127.