Νίκος Καμπέλης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας

 

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.105
 • Τηλέφωνο +30 28210 06231
 • Email: nkampelis@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

 • 2020: Ph.D., Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2011: MEng, Επιχειρησιακή Έρευνα,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2004: Msc, ΔιαχείρισηΤεχνολογίας και Καινοτομίας Τμήμα Έρευνας Επιστημών & Πολιτικών, Πανεπιστήμιο Sussex.
 • 2003: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,Πανεπιστήμιο Brighton

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η διεξαγωγή έρευνας στους τομείς των ευφυών κτιρίων/γειτονιών/δικτύων συμπεριλαμβανομένων προηγμένων εφαρμογών ενεργειακής διαχείρισης για τη βέλτιστη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον συντονισμό των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων (DER), τη διαχείριση της ζήτησης και την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • H2020 MarieCurieSmartGEMS: για ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και εταιρειών στον τομέα των ευφυών δικτύων ενέργειας (2015-2019).
 • H2020 ReCo2ST: Residential Retrofit assessment platform and demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with optimum cost, health, comfort and environmental quality (2020-2021).
 • CampΙΤ: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης των Πανεπιστημιουπόλεων (2014-2015).
 • GREEN@Hospital: Διακρατικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε Νοσοκομειακές Υποδομές (2013-2014), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 2007-2013.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Co-editor of book “Smart Buildings, Smart Communities and Demand Response”, Volume 8 - Engineering, Energy and Architecture SET, ISTE/Wiley, 2020.
 • N. Kampelis, G. I. Papayiannis, D. Kolokotsa , G. N. Galanis, D. Isidori, C. Cristalli,  A. N. Yannacopoulos, An Integrated Energy Simulation Model for Buildings, Energies 2020, 4 March 2020.
 • Kampelis, N., Sifakis, N., Kolokotsa, D., Gobakis, K., Kalaitzakis, K., Isidori, D., Cristalli C., (2019) HVAC Optimization Genetic Algorithm for Industrial Near-Zero-Energy Building Demand Response, Energies 2019, 12, 2177.
 • Kolokotsa D., Kampelis N., Mavrigiannaki A., Gentilozzi M., Paredes F., Montagnino F., Venezia L., On the integration of the energy storage in smart grids: Technologies and applications, Energy Storage 2019, Wiley.
 • N. Kampelis, E.Tsekeri, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, D. Isidori, C. Cristalli, Development of Demand Response energy management optimisation at building and district level using Genetic Algorithm and Artificial Neural Network modelling power predictions, Energies, 2018.
 • N. Kampelis, K. Gobakis, V. Vagias, D. Kolokotsa, L. Standardi, D. Isidon, C. Cristalli, F. M. Montagnino, F. Paredes, P. Muratore, L. Venezia, M. KyprianouDracou, A. Montenon, A. Pyrgou, TheonniKarlessi, Mat Santamouris., Evaluation of the Performance Gap in Industrial, Residential & Tertiary Near-Zero Energy Buildings Energy and Buildings 148 (2017).
 • Theoni Karlessi, Nikos Kampelis, Denia Kolokotsa, Mat Santamouris, Laura Standardi, D. Isidori, C. Cristalli., The Concept of Smart and NZEB Buildings and the Integrated Design Approach, Procedia Engineering vol. 180, 2017.
 • Angeliki Mavrigiannaki, Nikos Kampelis, Denia Kolokotsa, Daniele Marchegiani, Laura Standardi, Daniela Isidori, Cristina Christalli., ''Development and testing of a micro-grid excess power production forecasting algorithm'', Energy Procedia vol. 134, Oct.2017.
 • Kolokotsa, D., Gobakis, K., Papantoniou, S., Georgatou, C., Kampelis, N., Kalaitzakis, K., Vasilakopoulou, K., Santamouris, M., Development of a web based energy management system for University Campuses: The CAMP-IT platform, Energy and Buildings vol. 123, 2016.
 • C. Diakaki, E. Grigoroudis, N. Kabelis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, G. Stavrakakis, “A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings” Energy 35 (2010) 5483-5496.