Νικολέτα Σολωμού
Υποψήφια Διδάκτορας, 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας 

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2017: MSc: Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 2015: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Διεξαγωγή έρευνας πάνω σε τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων με χρήση υπερκείμενης δειγματοληψίας σε ατμοσφαιρικές συνθήκες και συνθήκες κενού, τύχης και μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον και ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εκπλυμάτων προϊόντων καπνού.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Funding Source: PMI Science (2018-2020)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • N. Solomou, M. Minella, D. Vione, E. Psillakis, UVC-induced direct photolysis as an efficient process for the degradation of cilastatin in natural and waste water, Chemosphere, 280(2021), 130668 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130668
  • S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti, E. Psillakis, UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products., Environ Res. (2021) 110695, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110695
  • N. Solomou, C. Bicchi, B. Sgorbini, E. Psillakis, Vacuum-assisted headspace sorptive extraction: Theoretical considerations and proof-of-concept extrac- tion of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples, Anal. Chim. Acta 1096 (2020) 100–107, https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.050