Νίκος Χαλκιαδάκης
Υποψήφιος Διδάκτορας, 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων 

Επικοινωνία

 • Γραφείο: -
 • Τηλέφωνο: +30 6979011362  
 • Email: nchalkiadakis@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

 • 2020: Διδακτορικές σπουδές Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2018: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο σε οχήματα και σε σταθερές εφαρμογές.
 • Πράσινοι σταθμοί ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων οχημάτων.
 • Χρήση μεταλλοϋδριδίων για συμπίεση/αποθήκευση υδρογόνου.
 • Έγχυση υδρογόνου σε δίκτυα φυσικού αερίου.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Η2TRANS : Ανάπτυξη Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ενσωμάτωσης ΑΠΕ-Η2 για Χρήση σε Τοπικά Συστήματα Μεταφοράς
 • Η2CYRUS: Νέα υλικά για την συμπίεση υδρογόνου

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Nikolaos Chalkiadakis, Emmanuel Stamatakis, Manos Zoulias, Theocharis Tsoutsos and Athanasios Stubos, “Hydrogen as an energy carrier and its utilization in the Transport Sector”, 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας, 29-31 Μαΐου 2020.
 • Nikolaos Chalkiadakis, Emmanuel Stamatakis, Manos Zoulias, Theocharis Tsoutsos and Athanasios Stubos, “Development of an Autonomous Hybrid RES-H2 Integrated System for Local Transportation Systems: The H2TRANS project”, 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας, 29-31 Μαΐου 2020.