Μαρία Λιλλή
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης εδαφών, www.herslab.tuc.gr

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2018: PhD: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2011: ΜSc: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2005: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεξαγωγή έρευνας σε τομείς διαχείρισης εδάφους και αγροτικής ανάπτυξης, μοντελοποίηση εδαφών και δέσμευσης άνθρακα

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • WaysTUP! - Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context”, H2020-SFS-2018-1
 • eLTER PLUS - H2020-INFRAIA-2018-2020 / H2020-INFRAIA-2019-1.
 • ThinkNature – Development of a multi – stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions”, EU/Horizon 2020.
 • SYGAPEZ- Scientific advisory to the Co-ordination office for Environmental Damage of the Greek ministry of Environment and Energy in the framework of the rehabilitation actions provided in the Joint Ministerial Decision no. House 473/24.06.2016 - related to the Implementation of a pilot groundwater rehabilitation program (Cr6+ pollution) within the aluminum rolling mill company ELVAL S.A.
 • elTER – Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure, EU/Horizon 2020.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kolokotsa, D., Lilli, A.A., Lilli, M.A., Nikolaidis, N.P. On the impact of Nature Based Solutions on Citizens’ Health & Well Being. Energy and Buildings 2020, 110527
 • Lilli, M.A.; Efstathiou, D.; Moraetis, D.; Schuite, J.; Nerantzaki, S.D.; Nikolaidis, N.P. Α Multi-Disciplinary Approach to Understand Hydrologic and Geochemical Processes at Koiliaris Critical Zone Observatory. Water 2020, 12, 2474.
 • Maria A. Lilli, Sofia D. Nerantzaki, Christos Riziotis, Manolis Kotronakis, Dionissis Efstathiou, Dimitris Kontakos, Petros Lymberakis, Manolis Avramakis, Antonis Tsakirakis, Konstantinos Protopapadakis and Nikolaos P. Nikolaidis, 2020. Vision-Based Decision-Making Methodology for Riparian Forest Restoration and Flood Protection Using Nature-Based Solutions, Sustainability, 12, 3305
 • Leeda DemetropoulouMaria A. Lilli, Ioanna Petousi,Triantafyllia Nikolaou,Michalis Fountoulakis,Marinos Kritsotakis, Sotiria Panakoulia, Georgios V. Giannakis,Thrassyvoulos Manios, Nikolaos P. Nikolaidis, 2019. Innovative methodology for the prioritization of the Program of Measures for integrated water resources management of the Region of Crete, Greece, Science of the Total Environment, 672: 61-70.
 • Maria A. Lilli, Nikolaos P. Nikolaidis, George P. Karatzas, Nicolas Kalogerakis, 2019. Identifying the controlling mechanism of geogenic origin chromium release in soils, Journal of Hazardous Materials, 366: 169-176.
 • Maria A. Lilli, Evdokia Syranidou, Andriana Palliou, Nikolaos P. Nikolaidis, George Karatzas, Nicolas Kalogerakis, 2017. Assessing the impact of geogenic chromium uptake by carrots (Daucus carota) grown in Asopos River Basin, Environmental Research, 152: 96-101
 • E.A. Varouchakis, G.V. Giannakis, M.A. Lilli, E. Ioannidou, N.P. Nikolaidis, and G.P. Karatzas, 2016. Development of a statistical tool for the estimation of riverbank erosion probability, SOIL, 2: 1-11
 • Maria A Lilli, Daniel Moraetis, Nikolaos P Nikolaidis, George P Karatzas, Nicolas Kalogerakis, 2015. Characterization and mobility of geogenic chromium in soils and river bed sediments of Asopos basin, Journal of Hazardous Materials, 281: 12-19
 • Nikolaos P. Nikolaidis, Geoff Phillips, Sandra Poikane, Gábor Várbíró, Faycal Bouraoui, Anna Malagó, Maria Α. Lilli, 2021. Nutrient Targets for Good Ecological Status, Gap Analysis, and Policy Implications. Science of the Total Environment (in review)