Μαρία Αϊβαλιώτη
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2011: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2003: M.Sc.: Υγειονομική και Περιβαλλοντική Μηχανική, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 1998: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς χαρακτηρισμού και εξυγίανσης ρυπασμένων πεδίων (εδάφη και υπόγεια ύδατα) και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων:

 • Εξυγίανση ρυπασμένων υδάτων από πετρελαιοειδή.
 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών / υπογείων υδάτων (air sparging, bioslurping).
 • Μελέτη / χαρακτηρισμός ρυπασμένων πεδίων – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ρύπανσης.
 • Διαχείριση επικίνδυνων – ειδικών αποβλήτων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • “Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα / Υπεδάφους ΒΕΑ, ΕΛΠΕ”, ΕΛΠΕ - Πολυτεχνείο Κρήτης (2008-2009 & 2012 & 2015-2016 & 2018).   
 • “Διερεύνηση Χωροθέτησης Νέου ΧΥΤΥ ΠΕ Ρεθύμνου”, Δήμος Αμαρίου – Πολυτεχνείο Κρήτης (2017).
 •  “TIWaSiC - Advanced Training in Integrated Sustainable Waste Management for Siberian Companies and Authorities”, Πολυτεχνείο Δρέσδης – Πολυτεχνείο/Ερευνητικό Κέντρο Irkutsk - Πολυτεχνείο Κρήτης (2016).
 • “Εκπόνηση Μελέτης για την Διερεύνηση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα στην Ελλάδα”, ΥΠΕΧΩΔΕ – Πολυτεχνείο Κρήτης (2008-2009).
 • “Creation of Optimum Knowledge Bank for Efficient E-Waste Management in India”, TERI – Πολυτεχνείο Δρέσδης – Πολυτεχνείο Κρήτης (2006). 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Μ. Aivalioti, R. Cossu, E. Gidarakos, «New opportunities in industrial waste management», Waste Management (2014) Vol. 34(10), pp. 1737-1738.  
 • E. Gidarakos, M. Aivalioti «Industrial and hazardous waste management», Journal of Hazardous Materials (2012) Vol. 207-208, pp. 1-2.  
 • Aivalioti M., Pothoulaki D., Papoulias P., Gidarakos E., «Removal of BTEX, MTBE and TAME from aqueous solutions by adsorption onto raw and thermally treated lignite», Journal of Hazardous Materials (2012) Vol. 207–208, pp. 136-146.  
 • Aivalioti M., Papoulias P., Kousaiti A., Gidarakos E., «Adsorption of BTEX, MTBE and TAME on natural and modified diatomite», Journal of Hazardous Materials (2012) Vol. 207–208, pp. 117-127.  
 • M. Aivalioti, I. Vamvasakis, E. Gidarakos, «BTEX and MTBE adsorption onto raw and thermally modified diatomite» Journal of Hazardous Materials (2010), Vol. 178(1-3), pp. 136-143.  
 • D. Kalderis, M. Aivalioti, E. Gidarakos, «Options for sustainable sewage sludge management in small wastewater treatment plants on islands: The case of Crete» Desalination, Accepted (2010) 
 • F. Simantiraki, M. Aivalioti, E. Gidarakos, «Implementation of an Ιmage Αnalysis Τechnique to Determine LNAPL Infiltration and Distribution in Unsaturated Porous Media» Desalination (2009), Vol. 248(1-3), pp. 705-715.  
 • Aivalioti M., Gidarakos E. «In-well air sparging efficiency in remediating the aquifer of a petroleum refinery site», Journal of Environmental Engineering and Science (2008), Vol. 7(1), pp. 71-82.  
 • Gidarakos E., Aivalioti M. «Large Scale and Long-Term Application of Bioslurping: The Case of A Greek Petroleum Refinery Site», Journal of Hazardous Materials (2007), Vol. 149(3), pp. 574-581. 
 • Aivalioti, M., Karatzas, G., “Modeling the flow and leachate transport in the vadose and saturated zone of a municipal landfill”, Environmental Modeling and Assessment (2006), Vol. 11(1), pp 81–87.