Νικολαράκη Έρση

Υποψήφια διδάκτωρ , Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

 

 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Γραφείο:       137.Α.24
Τηλέφωνο: +30 2821037749   
E-Mail: enikolaraki<στο>isc.tuc.gr
 

 

Εκπαίδευση

  • 2020:   Υποψήφια διδάκτωρ , Σχολή Χημικών  Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2012: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος , Σχολή  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της περιβαλλοντικής κατάλυσης και συγκεκριμένα σύνθεση , χαρακτηρισμός και μελέτη καταλυτικής συμπεριφοράς υποστηριγμένων καταλυτών σε αντιδράσεις ετερογενούς κατάλυσης  με σκοπό τη μείωση των  εκπομπών αέριων ρύπων και την παραγωγή εναλλακτικών πηγών καυσίμων .

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • Ερευνώ –Δημιουργώ –Καινοτομώ : «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE (2020-2021)
  • Ερευνώ –Δημιουργώ –Καινοτομώ : «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ Eco-Bio-H2-FCs (2021)

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. G.Botzolaki, G. Goula, A. Rontogianni, E. Nikolaraki , N. Chalmpes, P. Zygouri, M. Karakassides , D. Gournis , N.D. Charisiou, M.A. Goula, S. Papadopoulos and I.V. Yentekakis : CO2 Methanation on Supported Rh Nanoparticles: The combined Effect of Support Oxygen Storage Capacity and Rh Particle Size (2020)
  2. Ersi Nikolaraki,  Grammatiki Goula, Paraskevi Panagiotopoulou , Martin J. Taylor, Kalliopi Kousi, Georgios  Kyriakou , Dimitris I. Kondarides , Richard M. Lambert  and Ioannis V. Yentekakis, : Support induced effects on the Ir nanoparticles activity, selectivity  and stability performance under CO2 reforming of methane.(2021)