Κωνσταντίνος Γομπάκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2018: Ph.D.: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2012: M.Sc.: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2008: Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιου Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και γειτονίες, εξέπνεες πόλεις με την χρήση προγραμμάτων προσομοιώσεων και τεχνικά νευρωνικά δίκτυα.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Η2020 “VARCITIES Visionary nature based actions for heath, wellbeing & resilience in cities”(2020-2021).
 • Η2020 “Residential Retrofit assessment platform and demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with optimum coST, health, comfort and environmental quality” (2021-2020)
 •  Η2020 “ZERO-PLUS Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για περιοχές μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης” (2016-2020).
 • Η2020: “ThinkNature- Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions” (2016-2019)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Santamouris, M., R. Paolini, S. Haddad, A. Synnefa, S. Garshasbi, G. Hatvani-Kovacs, K. Gobakis, et al. 2020. “Heat Mitigation Technologies Can Improve Sustainability in Cities. An Holistic Experimental and Numerical Impact Assessment of Urban Overheating and Related Heat Mitigation Strategies on Energy Consumption, Indoor Comfort, Vulnerability and Heat-Related Mortality and Morbidity in Cities.” Energy and Buildings. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110002.
 • Kampelis, N., N. Sifakis, D. Kolokotsa, K. Gobakis, K. Kalaitzakis, D. Isidori, and C. Cristalli. 2019. “HVAC Optimization Genetic Algorithm for Industrial Near-Zero-Energy Building Demand Response.” Energies 12 (11). https://doi.org/10.3390/en12112177.
 • Kolokotsa, Dionysia Denia, Gerassimos Giannariakis, Kostas Gobakis, Giannis Giannarakis, Afroditi Synnefa, and Mat Santamouris. 2018. “Cool Roofs and Cool Pavements Application in Acharnes, Greece.” Sustainable Cities and Society. doi.org/10.1016/j.scs.2017.11.035.
 • Kampelis, N., K. Gobakis, V. Vagias, D. Kolokotsa, L. Standardi, D. Isidori, C. Cristalli, et al. 2017. “Evaluation of the Performance Gap in Industrial, Residential & Tertiary near-Zero Energy Buildings.” Energy and Buildings 148. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.03.057.
 • Gobakis, K., and D. Kolokotsa. 2017. “Coupling Building Energy Simulation Software with Microclimatic Simulation for the Evaluation of the Impact of Urban Outdoor Conditions on the Energy Consumption and Indoor Environmental Quality.” Energy and Buildings 157. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.02.020.
 • Kolokotsa, D., K. Gobakis, S. Papantoniou, C. Georgatou, N. Kampelis, K. Kalaitzakis, K. Vasilakopoulou, and M. Santamouris. 2016. “Development of a Web Based Energy Management System for University Campuses: The CAMP-IT Platform.” Energy and Buildings 123. doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.04.038.
 • Gobakis, K., D. Kolokotsa, N. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Perdikatsis, and M. Santamouris. 2015. “Development and Analysis of Advanced Inorganic Coatings for Buildings and Urban Structures.” Energy and Buildings 89. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.10.081.
 • Mastrapostoli, E., M. Santamouris, D. Kolokotsa, P. Vassilis, D. Venieri, and K. Gompakis. 2016. “On the Ageing of Cool Roofs: Measure of the Optical Degradation, Chemical and Biological Analysis and Assessment of the Energy Impact.” Energy and Buildings 114. doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.05.030.
 • Mastrapostoli, E., T. Karlessi, A. Pantazaras, D. Kolokotsa, K. Gobakis, and M. Santamouris. 2014. “On the Cooling Potential of Cool Roofs in Cold Climates: Use of Cool Fluorocarbon Coatings to Enhance the Optical Properties and the Energy Performance of Industrial Buildings.” Energy and Buildings 69. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.10.024.
 • Gobakis, K., D. Kolokotsa, A. Synnefa, M. Saliari, K. Giannopoulou, and M. Santamouris. 2011. “Development of a Model for Urban Heat Island Prediction Using Neural Network Techniques.” Sustainable Cities and Society 1 (2). https://doi.org/10.1016/j.scs.2011.05.001.