Κατερίνα Λιλλή
Υποψήφια Διδάκτορας, 
Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.105
 • Τηλέφωνο: +30 28210 37765
 • Email: alilli@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

 • Παρόν: Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Κλάδος Περιβαλλοντική Μηχανική.
 • 2016: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Περιβαλλοντική Μηχανική, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 • 2014: Πολιτικός Μηχανικός, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των λύσεων που βασίζονται στη φύση και αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων όπως η μη βιώσιμη αστικοποίηση και συναφή ζητήματα ανθρώπινης υγείας. Στα επιστημονικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης τομείς αστικής ανάπλασης, τεχνολογίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δείκτες απόδοσης και συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • H2020-VARCITIES, Visionary Nature Based Actions for Health, Wellbeing & Resilience in Cities.
 • H2020-JUST NATURE, Activation of NATURE-based solutions for a JUST low carbon transition.
 • H2020-ZERO-PLUS, Achieving near Zero and Positive Energy Settlements in Europe using Advanced Energy Technology.
 • H2020-ReCO2ST, Residential Retrofit assessment platform and demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with optimum cost, health, comfort and environmental quality.
 • H2020-ThinkNature, Development of multi-stakeholder dialogue platform and Think Tank to promote innovation with Nature Based Solutions.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kolokotsa, D., Lilli, A. A., Lilli, M. A., Nikolaidis, N. P. (2020). On the impact of nature-based solutions on citizens’ health & well being. Energy and Buildings, vol. 229, no 110527. doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110527.