Γεωργία Σκινήτη
Επιστημονική Συνεργάτης, 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ1.101
  • Τηλέφωνο: +30 28210 06251
  • Email: gskiniti@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

  • 2021: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αειφόρος Ανάπτυξη
  • Κοινωνική αποδοχή έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • CIVITAS SUMP-PLUS, sustainable mobility (2019-2027).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Book Chapter: Georgia Skiniti, Theocharis Tsoutsos, 27. Society in energy transition and justice, Social acceptance and contribution in Wind energy projects, Editor: Suphi S. Oncel, A Sustainable Green Future - Perspectives on energy, economy, industry, cities and environment, Springer Nature, In process.