Φίλιππος Λυγεράκης   

Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2021-Παρόν: Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Κλάδος Περιβαλλοντική Μηχανική.
  • 2020-2021:  M.Sc.: Περιβαλλοντική Μηχανική, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 2015-2020: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεξαγωγή Έρευνας στους τομείς:

  • Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια/Πράσινα Κτίρια/ Γειτονιές Πράσινων Κτιρίων
  • Δομημένο Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
  • Γραφήματα Γνώσεως (Knowledge Graphs) και Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins)
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Παθητικά Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Πράσινα Κτίρια και τις Γειτονιές Πράσινων Κτιρίων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • 2021-Παρόν: H2020 PROBONO “The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods”

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Lygerakis, F.; Kampelis, N.; Kolokotsa, D. Knowledge Graphs’ Ontologies and Applications for Energy Efficiency in Buildings: A Review. Energies 2022, 15, 7520. https://doi.org/10.3390/en15207520