Ευαγγελία Γοντικάκη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Βιολογικές Επιστήμες, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αμπερντίν, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2003: MSc: Ωκεανογραφία, Σχολή Επιστημών Ωκεανών και Γης, Πανεπιστήμιο Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2002: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον θαλάσσιο κύκλο του άνθρακα και συγκεκριμένα στο κομμάτι της αποικοδόμησης οργανικού υλικού απο θαλάσσιους μικροοργανισμούς. Aσχολούμαι με τη βιοαποικοδόμηση αργού πετρελαίου και την επίδραση της υδροστατικής πίεσης στη σύνθεση βακτηριακών κοινοτήτων βαθιάς θάλασσας καθώς και τη βελτιστοποίηση των μεθόδων βιοεξυγίανσης πετρελαιοκηλίδων. Ένας επιπλέον τομέας των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων είναι η αποικοδόμηση των κυτταρικών τοιχωμάτων χερσαίων φυτών στο θαλάσσιο περιβάλλον και η παραγωγή ενζύμων από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με πιθανές βιομηχανικές εφαρμογές σε τελευταίου τύπου βιοδιυλιστήρια παραγωγής χημικών ενώσεων και βιοκαυσίμων από φυτική βιομάζα.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΕΛΙΔΕΚ 1η προκήρυξη για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών (πρόταση 1874; 2018-2021; €155,000) “Determination of the self-healing capabilities of the Eastern Mediterranean Sea to accidental deep-sea oil releases” (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Φορέας Υποδοχής: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • MASTS MBF grant (2016-2017; £2000) “Photochemical and microbial degradation of particulate terrigenous organic matter in intertidal sediments” (PI). 
 • NERC Oil & Gas catalyst fund (NE/L00819X/1; 2014-2015; £98,871) “The natural capacity for oil degradation in marine environments: towards developing DNA-based biosensors for monitoring low-level oil pollution” (Co-I).
 • NERC UK Oil & Gas CDT studentship (2014-2018; estimated value £80,000) “Using the intrinsic recovery capabilities of deep-sea and polar ecosystems to reduce the impact of accidental oil release” (Co-I).
 • NERC CASE studentship (2014-2018; £82,680) “Site-specific DNA- and RNA- based biomarkers to monitor low-level oil pollution and test the effectiveness of bioremediation approaches” (Co-I).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Perez-Calderon LJJ*, Gontikaki E*, Potts LD, Shaw S, Gallego A, Anderson JA, Witte U (2018) Pressure and temperature effects on deep‐sea hydrocarbon-degrading microbial communities in subarctic sediments. MicrobiologyOpen 2018;e768 (*equal contribution authors)
 • Perez-Calderon LJ, Potts LD, Gontikaki E, Gubry-Rangin C, Cornulier T, Gallego A, Anderson JA, Witte U (2018) Bacterial community response in deep Faroe-Shetland Channel sediments following hydrocarbon entrainment with and without dispersant application. Frontiers in Marine Science 5: article 159.
 • Gontikaki E, Anderson JA, Witte U (2018) Hydrocarbon-degrading bacteria in deep-water subarctic sediments (Faroe-Shetland Channel). Journal of Applied Microbiology 125, 1040—1053
 • Potts LD, Perez Calderon LJ, Gontikaki E, Keith L, Gubry-Rangin C, Anderson JA, Witte U (2018). Effect of spatial origin and hydrocarbon composition on bacterial consortia community structure and hydrocarbon biodegradation rates. FEMS Microbiology Ecology 94: fiy127.
 • Ferguson R, Gontikaki E, Anderson JA, Witte U (2017). The variable influence of dispersant on degradation of oil hydrocarbons in subarctic deep-sea sediments at low temperatures (0-5oC). Scientific Reports 7:2253; doi:10.1038/s41598-017-02475-9