Ευαγγελία Διαλυνά
Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων 

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2019: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Η διεξαγωγή έρευνας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας στη Μεσόγειο.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • CIVITAS SUMP-PLUS, sustainable mobility (2019-2027).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • N. Savvakis, E. Dialyna, T. Tsoutsos, Investigation of the operational performance and efficiency of an alternative PV+PCM concept, Solar Energy, 211, pp. 1283-1300, 2020.
  • E. Dialyna, T. Tsoutsos, Wave Energy in the Mediterranean Sea: Resource Assessment, Deployed WECs and Prospects, Energies, 14, 4764, 2021.