Ελισάβετ Τσέκερη
Υποψήφια Διδάκτορας, 
Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • Παρόν: Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Κλάδος Περιβαλλοντική Μηχανική.
 • 2018: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Περιβαλλοντική Μηχανική, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 • 2016: Πτυχίο Mηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεξαγωγή έρευνας στους τομείς:

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτίρια.
 • ανάλυση δεδομένων και περιβαλλοντικών μετρήσεων.
 • Αστικό περιβάλλον και κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2016-2020 2016-2020 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SAVES2-Students Achieving Valuable Energy Savings»το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο “Horizon 2020 (Η2020),Societal Challenges, Secure, Clean and Efficient Energy”.
 • 2019-2021 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECO2ST: Residential Retrofit assessment platform and demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with optimum cost, health, comfort and environmental quality.
 • 2019-2020 Smart Grids Energy Management Staff MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (Horizon RISE).
 • 2021-Present: Varcities Visionary Nature Based Actions for Heath, Well Being & Resilience in Cities Research and Innovation (Horizon 2020).

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tsekeri E, Kolokotsa D, Santamouris M. On the association of ambient temperature and elderly mortality in a Mediterranean island - Crete. Sci Total Environ. 2020 Oct 10; 738:139843. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139843. Epub 2020 Jun 1. PMID: 32531601.
 • N. Kampelis, E.Tsekeri, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, D. Isidori, C. Cristalli, Development of Demand Response energy management optimisation at building and district level using Genetic Algorithm and Artificial Neural Network modelling power predictions, Energies, 2018.
 • Ν. Καμπέλης, Ε. Τσέκερη, Δ. Κολοκοτσά, Κ. Καλαϊτζάκης, D. Isidori, C. Cristalli, Βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας για τη λειτουργία μικροδικτύων με αξιοποίηση τεχνικών απόκρισης ζήτησης, Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 288, Μάιος - Ιούνιος 2019.