Αντώνης Λυρώνης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (MSc),  Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2011: Δίπλωμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έγκειται σε θέματα επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακού σήματος και εικόνας με εφαρμογές σε μοντέρνους τομείς της βιομηχανίας και βιοϊατρικής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Vakondios, D., Kyratsis, P., Lyronis, A., Antoniadis, A. Surface Topomorphy and Roughness Prediction in Micro-Ball-End Milling Using a CAD-Based Simulation, Journal of Machining and Machinability of Materials 19 (4): 313, January 2017
  • Efstathiou, C., Vakondios, D., Lyronis, A., Antoniadis, A. Finite Element Modeling and Experimental Study of Burr Formation in Drilling Processes, IMECE International Mechanical Congress & Exposition, 11-17 November 2016, Phoenix, AZ, USA.