Σωτήρης Φανουργιάκης

Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: : Γραφείο 137.A24, Κτίριο Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Τηλέφωνο +30 28210 37749 
 • Email: sfanourgiakis<στο>isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

 • 2015: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά

 •  

   

  2011: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

   

   

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της Περιβαλλοντικής κατάλυσης και ελέγχου της ρύπανσης

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ECO-ETHYLENE - Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο (2021-)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Sotiris Fanourgiakis, Zacharias Frontistis, Efthalia Chatzisymeon, Danae Venieri, Dionissios Mantzavinos,“Simultaneous removal of estrogens and pathogens from secondary treated wastewater by solar photocatalytic treatment”, Global NEST Journal, Vol 16, No 3, pp 543-552, 2014
 2. Dry reforming of biogas: Effect of the support on the catalytic behavior of supported mono- and bi-metallic Ir-based catalysts. G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Kasioni, S. Fanourgiakis, G. Palioudaki, Ch. Papageorgiou, E. Diamadopoulos, I.V. Yenteklakis, D. Matzavinos, E. Nikolaidou, M. Iosifidou. 10th National Congress of Chemical Engineering, Patras, Greece, 2015.