Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου

Υποψήφιος διδάκτωρ – Επιστημονικός Συνεργάτης,  Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

2020: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, ανάκτηση νερού, διαχείριση βιοστερεών με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας