Γεώργιος Μακάρογλου

Υποψήφιος διδάκτωρ – Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: K3. A10
  • Τηλέφωνο: +30 28210 06163
  • Email: gmakaroglou@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

2018: Δίπλωμα Integrated Master Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της περιβαλλοντικής μηχανικής και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια μικροφυκών (φωτο-βιοαντιδραστήρες, βελτιστοποίηση, δέσμευση CO2 και καυσαερίων, βιομετατροπή σε βιοπροϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας), επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, σχεδιασμός περιβαλλοντικών διεργασιών και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • CO2-BioProducts – «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών» (2018 - 2022)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • G. Makaroglou, A. Pavlou, R. Kompogennitaki, G. Penloglou, P. Gikas, N. Kalogerakis, C. Kiparissides. “Optimization of Stichococcus sp. cultivation in lab- and PBR- scale for efficient CO2 fixation and bio-products production”, 3rd Online International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change, November 2021
  • G. Makaroglou, H. Marakas, S. Fodelianakis, V. A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis, P. Gikas. “Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment”, Biochemical Engineering Journal. 169, 107964, 2021. doi.org/10.1016/j.bej.2021.107964
  • G. Makaroglou, E. Syranidou, K. Pantelidaki, N. Kalogerakis, P. Gikas. “Chemical mutation of Stichococcus sp. for the selection of strains with reduced chlorophyll content”, 2nd International Conference ADAPTtoCLIMATE, Heraklion, Greece, June 2019
  •