Αναστάσιος Ροβιθάκης

Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2020: MSc: Indoor Environmental and Energy Engineering, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Aalborg University, Denmark
  • 2018: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Βελτίωση της θερμομόνωσης των κτιρίων μέσω πρακτικών εγκαταστάσεων.
  • Μοντελοποίηση και έλεγχος της ποιότητας του κλίματος εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και εσωτερικών χώρων κτιρίων, σε διαφορετικές συνθήκες κλίματος περιβάλλοντος.
  • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
  • Εξέταση και μοντελοποίηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των δασών πυρκαγιών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • CLIMPACT - National Νetwork on Climate Change and its Impacts» (2020-2022)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • P V Nielsen, C Zhang, C T Kjær, D Leiria, H Nørholm, T Ramstad, A Rovithakis and R L Jensen “A benchmark test for room air distribution: the backward facing step flow”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, vol. 609, 2019, doi:10.1088/1757-899X/609/3/032017.