Αγγελική Σαριδάκη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2006: Ph.D.: Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1999: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους τομείς της περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και κυρίως στην ανίχνευση και στο χαρακτηρισμό της μικροβιακής ποικιλότητας σε περιβαλλοντικά δείγματα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής της μοριακής βιολογίας.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Climpact (ΓΓΕΤ) - Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της (2020-2022).
 • ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ (Ιnterreg V-A, Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020) – Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές (2018-2019).
 • SheepGenSel (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011) - Γενωμική επιλογή σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα (2013-2015).
 • MicrobeGR (EU FP7) - Υποστήριξη του Ερευνητικού Δυναμικού της Δυτικής Ελλάδας στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία (2008-2010).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Chatoutsidou, S.E., Saridaki, A., Raisi, L., Katsivela, E., Tsiamis, G., Zografakis, M., Lazaridis, M. (2021): Airborne particles and microorganisms in a dental clinic: Variability of indoor concentrations, impact of dental procedures, and personal exposure during everyday practice. Indoor Air, 31(4), 1164-1177.
 • Kominakis, A., Saridaki, A., Antonakos, G. (2019): Novel candidate genes for somatic cell count in Frizarta dairy sheep. International Journal of Genetics and Genomics, 7(4):103-109.
 • Augustinos, A.A., Meki, I., Guler Demirbas, U., Ouédraogo, G.M.S., Saridaki, A., Tsiamis, G., Parker, A., Abd-Alla, A., Bourtzis, K. (2018): A nuclear and Wolbachia-based multimarker approach for the rapid and accurate identification of tsetse species. BMC Microbiol., 18(Suppl 1):147.
 • Doudoumis, V., Augustinos, A., Saridaki, A., Parker, A., Abd-Alla, A., Bourtzis, K., Tsiamis, G. (2018): Different laboratory populations similar bacterial profile? The case of Glossina palpalis gambiensis. BMC Microbiol., 18(Suppl 1):148.
 • Kominakis, Α., Hager-Theodorides, Α.L., Zoidis, E., Saridaki, A., Antonakos, G., Tsiamis G. (2017): Combined GWAS and ‘Guilt By Association’-based prioritization analysis identifies functional candidate genes for body size in sheep. Genet Sel Evol., 49(1):41.
 • Doudoumis, V., Blow, F., Saridaki, A., Augustinos, A., Dyer, N., Goodhead, I., Solano, P., Rayaisse, J-B., Takac, P., Parker, AG., Abd-Alla, AMM., Darby, A., Bourtzis, K., Tsiamis, G. (2017): Challenging the Wigglesworthia, Sodalis, Wolbachia symbiosis dogma in tsetse flies: Spiroplasma is present in both laboratory and natural populations. Scientific Reports, 7(1):4699.
 • Saridaki, A., Sapountzis, P., Harris, H.L., Batista, P.D., Biliske, J.A., Pavlikaki, H., Oehler, S., Savakis, C., Braig, H.R., Bourtzis, K. (2011): Wolbachia prophage DNA adenine methyltransferase genes in different Drosophila-Wolbachia associations. PLoS One, 6(5):e19708.
 • Saridaki, A., Bourtzis, K. (2010): Wolbachia: more than just a bug in insects genitals. Curr Opin Microbiol., 13(1): 67-72.