Αγγελική Μαυριγιαννάκη
Επιστημονική Συνεργάτης, 
Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας 

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.109
 • Τηλέφωνο: +30 28210 37837  
 • Email: amavrigiannaki@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

 • 2021: PhD.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2013: MSc: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Welsh School of Architecture, Cardiff University. 
 • 2010: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κτίρια και κοινότητες μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Εφαρμογή καινοτόμων βιώσιμων λύσεων σε κλίμακα κτιρίων και πόλεων, για εξοικονόμηση ενέργειας, άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και επίτευξη συνθηκών άνεσης.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ZERO PLUS - Achieving near Zero and Positive Energy Settlements in Europe using Advanced Energy Technology (2015-2020).
 • SMART GEMS - Smart Grids Energy management Staff (2015-2020)
 • ReCO2ST – Residential Retrofit assessment platform and demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with optimum cost, health, comfort and environmental quality.  (2018-2021)
 • VARCITIES - VISIONARY NATURE BASED ACTIONS FOR HEATH, WELLBEING & RESILIENCE IN CITIES (2020-2025)
 • JUST NATURE - Activation of NATURE-based solutions for a JUST low carbon transition (2021-2026)

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Angeliki Mavrigiannaki, Kostas Gobakis, Dionysia Kolokotsa, Kostas Kalaitzakis, Anna Laura Pisello, Cristina Piselli, Marina Laskari, Maria Saliari, Margarita-Niki Assimakopoulos, Gloria Pignatta, Afroditi Synnefa, Mattheos Santamouris, 2021, Zero Energy Concept at Neighborhood level: A case study analysis, Solar Energy Advances, vol.1, 100002
 • Mavrigiannaki A., Pignatta G., Assimakopoulos M., Isaac M., Gupta R., Kolokotsa D., Laskari M., Saliari M, Meir I.A., Isaac S., 2020, Examining the benefits and barriers for the implementation of net zero energy settlements,  Energy and Buildings,  vol. 230,  110564
 • Mavrigiannaki A., Gobakis K., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Pisello A.L., Piselli C., Gupta R., Gregg M., Laskari M., Saliari M., Assimakopoulos M., Synnefa A., 2020,  Measurement and Verification of Zero Energy Settlements: Lessons Learned from Four Pilot Cases in Europe, Sustainability,  12(22), 9783
 • Mavrigiannaki A., Gobakis K., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., 2019, An Integrated Design Approach for Planning the Measurement and Verification of Zero Energy Settlements, IAPE 19 Conference Proceedings
 • Mavrigiannaki A., Kolokotsa D.,  Kampelis N., Paredes F., Venezia L., Montagnino F., 2019, Development of ANN algorithms for forecastimg Fresnel thermal power production, IAPE 19 Conference Proceedings
 • Kolokotsa, D, Kampelis, N, Mavrigiannaki, A, et al. On the integration of the energy storage in smart grids: Technologies and applications. Energy Storage.2019; 1:e50
 • Mavrigiannaki A., Kampelis N., Kolokotsa D., Marchegiani D., Standardi L., Isidori D., Cristalli C., 2017, Development and testing of a micro-grid excess power production forecasting algorithms, Energy Procedia, vol. 134, pp 654-663
 • Gobakis, K., Mavrigiannaki, A., Kalaitzakis, K., Kolokotsa, D.-D.,2017. Design and development of a Web based GIS platform for zero energy settlements monitoring. Energy Procedia 134, 48–602.