Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «WETCIRC - Development of an innovative constructed WETland design: a nature-based solution for CIRCular wastewater management» που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, είναι ΑΜΕΣΑ διαθέσιμη μια θέση υποψήφιου διδάκτορα.

Η θέση αυτή αφορά στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην οικολογική επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση συστημάτων τεχνητών υγροβιότοπων.

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι χρηματοδοτούμενη.

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης είναι ο Δεκέμβρης 2023.

Είναι επιθυμητό (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) οι υποψήφιοι να έχουν υπόβαθρο (παρακολούθηση μαθημάτων, σχετικές εργασίες) σε τουλάχιστον κάποιο από τα ερευνητικά πεδία των διεργασιών επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, φυσικών συστημάτων επεξεργασίας και της οικολογικής μηχανικής και τεχνολογίας. Πιθανή πρότερη σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί θετικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα δουλέψει σε ένα δυναμικό περιβάλλον και θα συνεργασθεί με ερευνητές ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα, αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στον:

Επίκ. Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (www.leem.tuc.gr)

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τηλ: +30-28210-06121

email: astefanakis<στο>tuc.gr; leem<στο>tuc.gr