Δράση με αντικείμενο τη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο: «Α Transdisciplinary Approach to Bridge Climate Science and Impacts on Society» (FutureMed)

Τον συντονισμό μιας Ομάδας Εργασίας στα πλαίσια του νέου πανευρωπαϊκού δικτύου με αντικείμενο τη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο αναλαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης. Πρόκειται για τη δράση με τίτλο «Α Transdisciplinary Approach to Bridge Climate Science and Impacts on Society» (FutureMed), η οποία επιλέχθηκε πρόσφατα να χρηματοδοτηθεί από το διακυβερνητικό οργανισμό COST (European Cooperation in Science and Technology) για τα επόμενα 4 έτη (2023 - 2027).

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία και διεπιστημονική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, η δράση έχει στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιστήμης του κλίματος και των επιπτώσεών του στην κοινωνία.

Το FutureMed αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο συντονισμό μιας πλατφόρμας, όπου επιστημονικές κοινότητες, ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες μπορούν να αλληλοεπιδρούν με σκοπό την προώθηση της ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τον καθορισμό μελλοντικών ερευνητικών προτεραιοτήτων και την δημιουργία εργαλείων με βάση την προσαρμογή.

Ο ρόλος της ομάδας εργασίας που συντονίζεται από το Π.Κ. με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστείδη Κουτρούλη από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), είναι να αναπτύξει μια διαθεματική ατζέντα μέσα από ουσιαστική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να διερευνήσει τη χρηστικότητα τους και τις δυνατότητες επέκτασής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης FutureMed είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: www.cost.eu/actions/CA22162/