Δήλωση μαθήματος "Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών" αντί του μαθήματος "Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών"

Το μάθημα ΜΠ 317 Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών αντικαταστάθηκε με το μάθημα ΧΜΠ 301 Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών.

΄Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο το ΧΜΠ 301 Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και δεν εμφανίζεται στα διαθέσιμα μαθήματα προς δήλωση, να ενημερώσουν με mail στην Γραμματεία της Σχολής  ότι επιθυμούν να το δηλώσουν. Το μάθημα θα τους δηλωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων.