Μιλάμε με τους φοιτητές ΗΜΜΥ & ΧΗΜΗΠΕΡ για ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

15/11/2023 Το γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης συναντά... φοιτητές ΗΜΜΥ και ΧΗΜΗΠΕΡ.

 

Έναρξη: @ 14:00

Λήξη: @ 16:00

Αίθουσα: Κ2.Α1

15/11/2023 Το γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης συναντά ... φοιτητές ΗΜΜΥ και ΧΗΜΗΠΕΡ.

Έναρξη: @ 14:00
Λήξη:     @ 16:00
Αίθουσα: Κ2.Α1

Το γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης συναντά … φοιτητές ΗΜΜΥ και ΧΗΜΗΠΕΡ και μιλά μαζί τους για σπουδές και πρακτική άσκηση σε Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο!
Η ενημέρωση αφορά όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
Θα δοθούν πληροφορίες για ότι νέο υπάρχει στο πρόγραμμα Erasmus+, για σπουδές και πρακτική άσκηση και θα επιλυθούν σχετικές απορίες των φοιτητών.