Ερευνητική Διάλεξη του Δρ. Κοκκινάκη Μανώλη με τίτλο "Βιοχημική Μηχανική και Βιολογικά Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα" | 24.07.2023, 11:00-12:00

Παρακολουθήστε την Ερευνητική Διάλεξη της Δρ. κ. Κοκκινάκη Μανώλη τη Δευτέρα  24 Ιουλίου και ώρα 11:00 (UTC+2)  διαδικτυακά μέσω zoom (βλ. παρακάτω).

 

Join Zoom Meeting:

https://tuc-gr.zoom.us/j/96705379271?pwd=encxcm1qd1hyOGhjS0MzUmhvZEUrUT09

Meeting ID:        967 0537 9271

Passcode:            374838

 

Τίτλος στα Ελληνικά:

Νανοϋλικά και νανοτεχνολογία σε επιστήμες βιοχημικής μηχανικής και περιβαλλοντικών εφαρμογών.

 

Περίληψη

Το αντικείμενο της Βιομηχανικής Μηχανικής  περιλαμβάνει τις βασικές βιοχημικές διεργασίες (σε βιομηχανική κλίμακα) για την παραγωγή προϊόντων όπως: τροφίμων, χημικών, φαρμακευτικών και διαγνωστικής ιατρικής. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των βιολογικών διεργασιών (διεργασίες που περιλαμβάνουν τη δράση ενζύμων ή κυττάρων). Ο βασικός στόχος επικεντρώνεται στην παροχή αυτόνομων, ανταγωνιστικών και φιλικών ως προς το περιβάλλον εναλλακτικών διεργασιών σε σχέση με τις υπάρχουσες ή πρόσφατα προτεινόμενες βιομηχανικές διεργασίες.

Τα Βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Bio-pesticides περιέχουν φυσικές ουσίες, όπως φυτικά εκχυλίσματα και μικροοργανισμούς όπως βακτήρια και μύκητες.

Ο βασικός τους στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των συμβατικών γεωργικών προϊόντων με παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης από τη χρήση των χημικών προϊόντων ενώ επίσης ενισχύει τη δημόσια υγεία από τη μείωση της ανθρώπινης έκθεσης σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσω των τροφίμων.

 

Short Bio

Κοκκινάκης Μανώλης: Βιοχημικός Μηχανικός με διδακτορικό στη βιοτεχνολογία τροφίμων και εμπειρία στη μικροβιολογία, χημεία και τοξικολογία τροφίμων.