Ερευνητική Διάλεξη του Δρ. κ. Μιχαήλ Φουντουλάκη με τίτλο "Ανάπτυξη καινοτόμων βιοχημικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, την ανάκτηση ενέργειας και την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων" | 17.07.2023, 14:30-15:30

Παρακολουθήστε την Ερευνητική Διάλεξη του Δρ. κ. Μιχαήλ Φουντουλάκη, Χημικού Μηχανικού, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου τη Δευτέρα  17 Ιουλίου και ώρα 14:30 (UTC+2) διαδικτυακά μέσω zoom (βλ. παρακάτω).

 

Join Zoom Meeting:

https://tuc-gr.zoom.us/j/96705379271?pwd=encxcm1qd1hyOGhjS0MzUmhvZEUrUT09

Meeting ID:        967 0537 9271

Passcode:            374838

 

Τίτλος στα Ελληνικά:

Ανάπτυξη καινοτόμων βιοχημικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, την ανάκτηση ενέργειας και την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

 

Περίληψη

H ρύπανση των υδάτων σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη ζήτηση σε φυσικούς πόρους (νερό, ενέργεια, ορυκτά) καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με σκοπό την αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των ρύπων, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων. Διάφορες καινοτόμες βιοχημικές διεργασίες μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό αυτό οδηγώντας τελικά στην ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του νερού και στην παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοπροϊόντων. Παραδείγματα τέτοιων διεργασιών είναι: α) η ανάπτυξη τροποποιημένων τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία γκρι νερών και την δημιουργία πράσινων επιφανειών σε κτίρια, β) ο συνδυασμός αναερόβιων-αερόβιων βιοαντιδραστηρων για την απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών και άλλων ρύπων αναδυόμενης ανησυχίας από υγρά απόβλητα γ) η ενίσχυση της άμεσης μεταφοράς ηλεκτρονίων μεταξύ των ειδών κατά την αναερόβια χώνευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με την προσθήκη αγώγιμων υλικών για την αύξηση της παραγωγής μεθανίου, δ) η αξιοποίηση της εκροής αναερόβιων βιοαντιδραστήρων για την παραγωγή μικροφυκών και ε) η ανάπτυξη σφαιριδίων μυκήτων για την συγκομιδή της βιομάζας των μικροφυκών και την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων. 

 

Σύντομο Βιογραφικό      

O Δρ. Μιχάλης Φουντουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2001 και ακολούθως πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές στην Βιοχημική Μηχανική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, λαμβάνοντας το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα το 2005. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη βιοχημικών διεργασιών για την επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων (αναερόβια χώνευση, μη-συμβατικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, κομποστοποίηση, καλλιέργεια μικροφυκών, ανάπτυξη μυκήτων). Διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής (2022) στο University of Ghent και στο Luxembourg Institute of Science and Technology. Έχει δημοσιεύσει 60 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (μέσος όρος Impact factor/άρθρο = 7.2) έχοντας λάβει περισσότερες από 2300 ετεροαναφορές και h-index 25 (scopus). Έχει επιβλέψει επιτυχώς επτά (7) μεταπτυχιακές εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της Βιοχημικής Μηχανικής και της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, ενώ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση περισσότερων από 30 χρηματοδοτούμενων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, LIFE, INTERREG, HORIZON και άλλα) από τα οποία τα 12 ως επιστημονικός ή αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος.