ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Σημαντική επιτυχία Ερευνητικής Ομάδας του τμήματος Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Σημαντική επιτυχία Ερευνητικής Ομάδας του τμήματος Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπό τους Καθηγητές/τριες: Ιωάννη Γεντεκάκη (Επιστημονικό Υπεύθυνο), Διονυσία Κολοκοτσά, Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και Απόστολο Γιαννή.

Τέσσερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Συντονιστής), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συγκρότησαν ένα δυναμικό Consortium το οποίο πέτυχε την έγκριση προς χρηματοδότηση ερευνητικής τους πρότασής με τίτλο «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GreenMat», στις «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 2.456.404,80 €,

Προϋπολογισμός Πολυτεχνείου Κρήτης: 600.000,00 €. Διάρκεια: 2023-2025.

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων νανοδομημένων και νανοπορωδών υλικών με βάση ανόργανα και οργανικά-ανόργανα υβριδικά υλικά καθώς και νανοδομές με βάση τον άνθρακα, κατάλληλων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε σημαντικές διεργασίες που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή/αποθήκευση καθαρής ενέργειας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης με Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη, περιλαμβάνει τη συνέργεια τεσσάρων εργαστηρίων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ: "Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών" (Δ/ντής Καθ. Ιωάννης Γεντεκάκης), "Περιβαλλοντικής Κατάλυσης" (Δ/ντρια Αναπλ. Καθ. Παρασκευή Παναγιωτοπούλου), "Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων" (Δ/ντής Επ. Καθ. Απόστολος Γιαννής), και "Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας" (Δ/ντρια Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά).

Η επιτυχία αυτή προσθέτει αξία και περαιτέρω ανταγωνιστικότητα στο Ίδρυμά μας σε θέματα Νανοϋλικών, Νανοτεχνολογίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος.