1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 από τις 9 π.μ. έως 6 μ.μ. στο Κτίριο Κ2 θα διεξαχθεί πρώτη φορά το 1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής ΜΗΠΕΡ, όπου μέσα στα πλαίσια δημόσιας υποστήριξης εκθέσεων προόδου, οι διδακτορικοί φοιτητές της Σχολής θα παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το ερευνητικό έργο που παράγεται στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος αλλά και το υψηλό επίπεδο γνώσεων και κατάρτισης των διδακτορικών φοιτητών της Σχολής.

Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου διατίθεται σε μορφή [pdf]

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή μετά το πέρας του συνεδρίου σε όλους τους συμμετέχοντες. Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Το συνέδριο διοργανώνεται μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η οργανωτική επιτροπή

Καθ. Ε. Ψυλλάκη, Διευθύντρια ΠΜΣ ΜΗΠΕΡ
Επικ. Καθ. Π. Παναγιωτοπούλου
Επικ. Καθ. Α. Γιαννής