Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υβριδικό Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" SECC Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 26-07-2024

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες και επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να επιλύσουν  προβλήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική διαχείριση, να σχεδιάσουν βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος.

Τα μαθήματα προσφέρονται διά ζώσης με ταυτόχρονη σύγχρονη μετάδοση/συμμετοχή μέσω των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης. Ο τρόπος παρακολούθησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή οριστικοποιείται κατόπιν αξιολόγησης από τη ΓΣ των λόγων για τους οποίους γίνεται αίτηση για εξ' αποστάσεως παρακολούθηση.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διεθνοποίηση και τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών με φορείς του εξωτερικού,  προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για εξωστρέφεια στους συμμετέχοντες.

Σύνοψη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών SECC

Υβριδικό MSc  SUSTAINABLE ENGINEERING AND CLIMATE CHANGE
Διάρκεια 3 εξάμηνα   Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλικά
(μέγιστη) 6 εξάμηνα      
Έτος εισαγωγής 2024   Μέγιστος αρ. φοιτητών 30
Τρόπος παρακολούθησης Δια ζώσης, εξ' αποστάσεως  (κατόπιν αιτήσεως)   Μερική φοίτηση Ναι (κατόπιν αιτήσεως)

Αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος: ΦΕΚ Τεύχος B’ 3150/22.06.2022  και  Κανονισμός του ΠΜΣ: ΦΕΚ Τεύχος B’ 3076/17.06.2022

Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.