Προκήρυξη για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Ιωσήφ Παπαδόπετρου”, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, Σφακιανής καταγωγής, που κατοικούν στο Νομό Χανίων σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Ιωσήφ Παπαδόπετρου. Τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων και πληροφορίες για την υποβολή των αιτημάτων αναγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο.