Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης