Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης