Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εμβόλιμης εξεταστικής ακαδ. έτους 2023-24 Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής με ηλεκτρονικά μέσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εμβόλιμης ΧΗΜΗΠΕΡ

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιλαμβάνει ΜΟΝΟΝ τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής (εαρινού εξαμήνου), σύμφωνα με ομόφωνη απόφανη της Συνέλευσης της Σχολής (7η/31-1-2024).

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξέταση κάποιου μαθήματος έχουν μόνο όσοι είναι 11ο  εξάμηνο και άνω και έχουν δηλώσει το μάθημα τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στο e-class του μαθήματος στο οποίο θέλει να εξεταστεί και να παρακολουθεί ανακοινώσεις των διδασκόντων.

Εκ της Γραμματείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος