Πρόγραμμα Διαλέξεων στη Μηχανική Τροφίμων, Σχολή ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ & ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ οργανώνει σειρά διαλέξεων μέσω ZOOM στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων», στο πλαίσιο αξιολόγησης για θέση ΔΕΠ σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου. Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές για το κοινό και τους φοιτητές/τριες της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ και του ΠΚ.

Η κάθε διάλεξη περιλαμβάνει:
1) 8-10min εισαγωγή στο αντικείμενο της Μηχανικής Τροφίμων
2) 15-20min ερευνητική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής Τροφίμων
3)15min ερωτήσεις και συζήτηση

Tο πρόγραμμα των διαλέξεων και o σύνδεσμος zoom είναι διαθέσιμα στη ανακοίνωση που επισυνάπτεται.