Παράταση κατάθεσης Έκθεσης Προόδου από τους Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής.

Παρατείνεται η κατάθεση Έκθεσης Πρόοδου από τους Υποψήφιους Διδάκτορες έως 15 Φεβρουαρίου 2024