Ενημέρωση για τεχνικό πρόβλημα στο φοιτητολόγιο

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο φοιτητολόγιο παρακαλούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με τις δηλώσεις ή γενικότερα να ενημερώνετε τη Γραμματεία με αποστολή email.