Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Την Πέμπτη13.06.2024, από τις 9:00 έως τις 13:00, θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ στη  Συνέλευση της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης.