ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΠ 317 Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών

Το μάθημα ΜΠ 317 Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ από το μάθημα ΧΜΠ 301  Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών Ι (5ο εξάμ.) του νέου ΠΠΣ.