Ανακοίνωση για προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ».

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή, για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ.
Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα συνημμένα αρχεία.