Ανακοίνωση για προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές
μεταπτυχιακού επιπέδου και εκπόνηση διδακτορικής έρευνας εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό,
στον τομέα της Ψυχιατρικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, από τα έσοδα του
κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα συνημμένα αρχεία.