Ανακοίνωση για προκήρυξη υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε
αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή
διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από
το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα συνημμένα αρχεία.