5ο Συνέδριο Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ - zoom link 4ης συνεδρίας

Η συνεδρία του 5ου Συνέδριου, θα πραγματοποιηθεί στις 2  Απριλίου μέσω του συνδέσμου:

https://tuc-gr.zoom.us/j/4674698671?pwd=dStVK1NvT2Z0eStoVmlsaGFuZW9WUT09