Αλλαγή στο πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2019

Το μάθημα του 8ου εξαμήνου "Ροή υπογείων υδάτων" άλλαξε ημερομηνία εξέτασης: Θα εξεταστεί στις 26-6-2019 αντί στις 21-6 που είχε ανακοινωθεί αρχικά.