1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2019 για τους Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2019 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την απαραίτητη φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>yahoo.com) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους στο επισυναπτόμενο αρχείο για τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτησή σας.