Προκήρυξη δυο(2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" Ακ.έτους 2017-2018

Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» ακ. έτους 2017-2018 για να λάβουν γνώση οι φοιτητές-τριες Σφακιανής καταγωγής που κατοικούν στο Νομό Χανίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 07/03/2019 έως 22/04/2019 στο τμήμα Σπουδών της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (κα Ελένη Κοκονά)

Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε τα συνημμένα έγγραφα