Slide background

Πιθανότητες και Στατιστική

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κατεύθυνση -
Κωδικός μαθήματος ΜΑΘ 204 Εξάμηνο Σπουδών 4ο
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3
Θ=3, Α=0, Ε=0
4
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα  
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) https://www.eclass.tuc.gr/modules/auth/courses.php?fc=65 

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το περιεχόμενο/αντικείμενο του μαθήματος Πιθανότητες -- Στατιστική έχει σα σκοπό να δώσει στο/στη φοιτητή/τήτρια όλα εκείνα τα γνωστικά «εργαλεία» για να είναι σε θέση να αναπτύξει δεξιότητες για τη: (α) (μαθηματική) ανάλυση και (β) μοντελοποίηση καταστάσεων / φαινομένων στα οποία υπεισέρχεται τυχαιότητα (γ) επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων σε προβλήματα που συναντά κανείς στις θετικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές επιστήμες, στη βιολογία, στην ιατρική κ.α.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ένας φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να :

 • Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο ορισμό/θεώρημα πιθανότητας ή και τύπο συνδυαστικής ανάλυσης για τον υπολογισμό της πιθανότητας γεγονότος.
 • Αναγνωρίζει τις βασικές πιθανοθεωρητικές κατανομές/τυχαίες μεταβλητές.  
 • Χρησιμοποιεί την κατάλληλη κάθε φορά κατανομή για επίλυση προβλημάτων, βασικό στοιχείο των οποίων είναι η τυχαιότητα
 • Επεξεργάζεται πειραματικά και αριθμητικά δεδομένα.
 • Χρησιμοποιεί την/τις κατάλληλη/ες στατιστικές κάθε φορά μεθόδους για επίλυση προβλημάτων. 
 • Εφαρμόζει βασικές στατιστικές μεθόδους,  με χρήση ειδικού λογισμικού, σε προβλήματα Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικά θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων Ι (ορισμοί πιθανότητας, συνδυαστική, ανεξαρτησία, δεσμευμένη πιθανότητα).
 2. Βασικά θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων ΙΙ (τυχαίες μεταβλητές, βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές, εφαρμογές).
 3. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Κ.Ο.Θ.) και εφαρμογές του.
 4. Περιγραφική Στατιστική.
 5. Δειγματοληπτικές κατανομές.
 6. Εκτιμητική.
 7. Διαστήματα εμπιστοσύνης (μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, διαφορά μέσων τιμών, διαφορά ποσοστών, λόγος διασπορών).
 8. Έλεγχοι υποθέσεων (μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, διαφορά μέσων τιμών, διαφορά ποσοστών, λόγος διασπορών).
 9. Απλή γραμμική παλινδρόμηση.
 10. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.
 11. Ανάλυση διασποράς κατά έναν παράγοντα.
 12. Μη παραμετρική Στατιστική.
 13. Εφαρμογές με τη χρήση λογιστικών πακέτων (S.P.S.S  και Minitab).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Εξειδικευμένο Λογισμικό επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση Διδασκαλίας Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις 27
- Επαναληπτικές ασκήσεις 6
- Παρουσίαση λογισμικού και εφαρμογές σε Στατιστικές διαδικασίες 6
- Αυτοτελής Μελέτη 61
Σύνολο Μαθήματος 100

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
    Επίλυση προβλημάτων 
ή
Ι. Δύο  Πρόοδοι  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου  (100%=50%+50%):
Επίλυση προβλημάτων 
ή
Ι.  Απαλλακτική εργασία (100%) (project):  Συγγραφή παρουσίαση θέματος επιλεγμένου από τον φοιτητή/τρια

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τ. Δάρας , Π.Σύψας, Πιθανότητες και Στατιστική: Θεωρία και εφαρμογές Πιθανότητες και Στατιστική: Θεωρία και εφαρμογές 2010, Εκδόσεις Ζήτη.
 • G.Bamberg, F.Baur, M.Krapp, Στατιστική, 2013,  Εκδόσεις Προπομπός.
 • Ζαϊρης Ποσειδώνας Εμμ., Στατιστική μεθοδολογία-Αναθεωρημένη έκδοση, , 2010, εκδ. Κριτική Α.Ε. 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος: Αναπλ. Καθ.  Τ. Δάρας (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος: Αναπλ. Καθ.  Τ. Δάρας (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:  - 
Εργαστηριακές ασκήσεις:  -