Slide background

Οργανική Χημεία

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κατεύθυνση-
Κωδικός μαθήματος    ΧΜΠ 101Εξάμηνο Σπουδών2ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια6
Θ=2, Α=1, Ε=3
5
Τύπος ΜαθήματοςΥποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΝαι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https://www.eclass.tuc.gr/modules/auth/courses.php?fc=64

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές  της Οργανικής Χημείας
 • Διακρίνει τις διάφορες λειτουργικές ομάδες που απαντούν στις οργανικές ενώσεις, καθώς και με τις κυριότερες τάξεις των οργανικών ενώσεων.
 • Προσδιορίζει τις κυριότερες αντιδράσεις των οργανικών ενώσεων και να έχει κατανοήσει τους αντίστοιχους μηχανισμούς.
 • Χρησιμοποιεί τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές της οργανικής χημείας.
 • Οργανώνει στο εργαστήριο μερικές από τις κυριότερες χημικές αντιδράσεις των οργανικών ενώσεων.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Θεωρία:

 1. Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία: δομή και δεσμοί των οργανικών ενώσεων. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια
 2. Στερεοχημεία στα τετραεδρικά κέντρα
 3. Επισκόπηση των οργανικών αντιδράσεων
 4. Αλκένια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις Αλκύνια: δομή, παρασκευή και αντιδράσεις
 5. Αλκυλαλογονίδια: δομή, παρασκευή και αντιδράσεις με έμφαση στις αντιδράσεις υποκατάστασης και απόσπασης
 6. Προσδιορισμός της δομής των οργανικών ενώσεων: φασματομετρία μαζών, φασματοσκοπία υπερύθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και υπεριώδους
 7. Βενζόλιο και αρωματικές ενώσεις: δομή, αρωματικότητα και αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης
 8. Αλκοόλες, φαινόλες, αιθέρες, εποξείδια, θειόλες και σουλφίδια: δομή, ιδιότητες, παρασκευές και αντιδράσεις
 9. Αλδεΰδες και κετόνες: δομή, παρασκευές και αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης
 10. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα τους: δομή, παρασκευές και αντιδράσεις πυρηνόφιλης ακυλο υποκατάστασης, α-υποκατάστασης και καρβονυλικής συμπύκνωσης
 11. Αμίνες και ετεροκυκλικές ενώσεις: δομή, βασικότητα και αντιδράσεις
 12. Βιομόρια: υδατάνθρακες, αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες, λιπίδια και νουκλεϊκά οξέα
 13. Συνθετικά πολυμερή

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις:

 • Απομόνωση καφεΐνης από κόκκους καφέ και φύλλα τσαγιού
 • Παρασκευή ασπιρίνης (ακετυλοσαλικυλικό οξύ)
 • Απομόνωση του δραστικού συστατικού από ένα αναλγητικό φάρμακο
 • Εστεροποίηση: Παρασκευή εστέρων με αρώματα φρούτων (άρωμα πορτοκαλιού, μήλου, μπανάνας, ροδάκινου, αχλαδιού και ανανά)
 • Αιθέρια έλαια: Εκχύλιση αιθέριου ελαίου γαρυφάλλων με απόσταξη με υδρατμούς
 • Απομόνωση χλωροφύλλης και καροτενοειδών χρωστικών από το σπανάκι. Χρωματογραφία στήλης και χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας
 • Αλκοολική ζύμωση: παρασκευή αιθανόλης με ζύμωση σακχάρων και καθαρισμός με κλασματική απόσταξη
 • Σαπωνοποίηση: παρασκευή σαπουνιού από φυτικά έλαια
 • Δραστικότητα αλκυλαλογονιδίων σε αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης
 • Παρασκευή βιοντίζελ από φυτικά έλαια
 • Συνθετικές χρωστικές: παρασκευή ηλιανθίνης (πορτοκαλί του μεθυλίου) και μπλε του ινδικού (indigo blue). Βαφή υφασμάτων και παρασκευή βαφών κατάλληλων για ζωγραφική
 • Συνθετικά πολυμερή και πλαστικά: παρασκευή πολυεστέρα και πολυαμιδίου (νάιλον)
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και ΕπικοινωνιώνΥποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις (Θεωρία και Ασκήσεις)39
- Διαλέξεις (Εργαστήριο)13
- Ομαδικές Εργαστηριακές Ασκήσεις26
- Σύνταξη εργαστηριακών αναφορών13
- Αυτοτελής μελέτη34
Σύνολο Μαθήματος125
Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Προφορική εξέταση πριν από την εκτέλεση κάθε εργαστηριακής άσκησης και αξιολόγηση της παρουσίας του φοιτητή (5%)

ΙΙ. 13 ομαδικές (ανά 3 ή 4 άτομα) εργαστηριακές αναφορές που παραδίδονται εντός του εξαμήνου (10%)

ΙΙΙ. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου (15%)

ιV. Γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων που καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης (70%)

Σημειώνεται ότι ο κάθε φοιτητής πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (≥5) σε καθεμία από τις παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Οργανική χημεία, John McMurry, Εκδόσεις: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2017, ISBN 9789605244910, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68370521.
 • Οργανική χημεία, Francis Carey, Robert Giuliano, Neil Allison, Susan Bane, Εκδόσεις: Κριτική, 2020, ISBN: 9789605863432, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645265.
 • Οργανική Χημεία, Marc Loudon, Jim Parise, Εκδόσεις: Broken Hill Publishers, 2019, ISBN: 9789925563616, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107206.
 • Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής, David Klein, Εκδόσεις Utopia, 2015, ISBN 9786185173081, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657707.
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ξεκουκουλωτάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ξεκουκουλωτάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ξεκουκουλωτάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Εργαστηριακές ασκήσεις:Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ξεκουκουλωτάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ),  Δρ. Κ. Τυροβολά (Μέλος ΕΔΙΠ- ΧΗΜΗΠΕΡ)