Slide background

Φυσική

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κατεύθυνση-
Κωδικός μαθήματοςΦΥΣ 101Εξάμηνο Σπουδών1ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις

5
Θ=2, Α=1, Ε=2
4
Τύπος ΜαθήματοςΥποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΝαι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https://www.eclass.tuc.gr/modules/auth/courses.php?fc=63

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Φυσική Ι αποτελεί βασικό μάθημα υποβάθρου αναφορικά με τις απαραίτητες γνώσεις Μηχανικής και Ρευστομηχανικής που θα πρέπει να διαθέτει ένας φοιτητής της σχολής για να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα εμβάθυνσης στην επιστήμη του Μηχανικού περιβάλλοντος. Η ύλη του μαθήματος αποτελεί φυσική συνέχεια της διδαχθείσας ύλης του Λυκείου, καθώς εισάγονται εκ’ νέου οι βασικές έννοιες της Μηχανικής και Ρευστομηχανικής με παράλληλη χρήση όλων των απαραίτητων μαθηματικών εργαλείων για την ολοκληρωμένη παρουσίαση τους. Οι φοιτητές στη συνέχεια καλούνται να αντιμετωπίσουν σταδιακά αυξημένης δυσκολίας προβλήματα οδηγούμενοι με αυτό τον τρόπο, μέσω μίας ομαλής μετάβασης στην ορθότερη διαχείριση των απαιτήσεων μίας Πολυτεχνικής Σχολής. Παράλληλα με τις διαλέξεις του μαθήματος διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν διττό ρόλο. Αφενός βοηθούν τους φοιτητές στην καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών που παρουσιάζονται στις διαλέξεις, αφετέρου όμως αποτελούν τον προθάλαμο για την εξοικείωση των φοιτητών με το εργαστηριακό περιβάλλον και την εκμάθηση συγγραφής μίας ολοκληρωμένης εργαστηριακής αναφοράς. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχή παρακολούθηση των εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων που καλούνται να ολοκληρώσουν στα επόμενα χρόνια της παρουσίας τους στη Σχολή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες της Μηχανικής και Ρευστομηχανικής (Ισορροπία και κίνηση υλικού σημείου και στερεού σώματος, δυνάμεις, κινητική και δυναμική ενέργεια, έργο, ορμή, πίεση, κίνηση ρευστών).
 • Δημιουργεί σύνολο εξισώσεων για την επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος φυσικής.
 • Επιλέγει και χρησιμοποιεί επιτυχώς τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη λύση ενός σύνθετου προβλήματος φυσικής.
 • Συνθέτει/συναρμολογεί  μία απλή πειραματική διάταξη.
 • Συλλέγει και αξιολογεί ως προς την ποιότητα τους πειραματικά δεδομένα από μία απλή πειραματική διάταξη.
 • Προετοιμάζει μια εμπεριστατωμένη εργαστηριακή αναφορά στη μορφή μικρής ερευνητικής εργασίας.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 
 1. Συστήματα μετρήσεων και μονάδες.
 2. Βασικές έννοιες διανυσμάτων.
 3. Κίνηση υλικού σημείου σε ευθεία γραμμή και σε δύο ή τρεις διαστάσεις.
 4. Δυνάμεις.
 5. Κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια και έργο.
 6. Κέντρο μάζας και Γραμμική Ορμή.
 7. Περιστροφή στερεού σώματος.
 8. Ροπές δυνάμεων και Στροφορμή.
 9. Κύλιση στερεού σώματος.
 10. Ισορροπία στερεού σώματος.
 11. Ελαστικότητα.
 12. Πυκνότητα και Πίεση ρευστών.
 13. Ιδανικά ρευστά σε κίνηση.
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και ΕπικοινωνιώνΥποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και πιο συγκεκριμένα με την ανάρτηση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (Σημειώσεις για εμβάθυνση της θεωρίας, πρόσθετες ασκήσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία) πέραν αυτού που περιλαμβάνεται στις διαλέξεις της θεωρίας και στις σημειώσεις του εργαστηρίου.
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις (Θεωρία και Ασκήσεις)39
- Διαλέξεις (Εργαστήριο)8
- Ομαδικές Εργαστηριακές Ασκήσεις18
- Σύνταξη εργαστηριακών αναφορών10
- Αυτοτελής Μελέτη25
Σύνολο Μαθήματος100

Αξιολόγηση Φοιτητών

I. Προφορική εξέταση πριν από την εκτέλεση κάθε εργαστηριακής άσκησης και αξιολόγηση της παρουσίας του φοιτητή (6%)

ΙΙ. 6 ομαδικές (ανά 3 άτομα) εργαστηριακές αναφορές (9%) που παραδίδονται εντός του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος

ΙΙΙ. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου (15%)

ΙV. Γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας (70%) που περιλαμβάνει 5 ή 6 ασκήσεις που καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης

Σημειώνεται ότι ο κάθε φοιτητής πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (≥5) σε καθεμία από τις παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Φυσική, Halliday D., Resnick R., Walker J., Εκδόσεις Gutenberg.
 • Πανεπιστημιακή φυσική, Young H., D, Freedman R., A. Εκδόσεις Παπαζήση
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Δρ. Θεόδωρος Γλυτσός (Μέλος ΕΔΙΠ -ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Δρ. Θεόδωρος Γλυτσός (Μέλος ΕΔΙΠ -ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:Δρ. Θεόδωρος Γλυτσός (Μέλος ΕΔΙΠ -ΧΗΜΗΠΕΡ)
Εργαστηριακές ασκήσεις:Θ. Γλυτσός, Α. Σπυριδάκη, Ι. Κανάκης (Μέλη ΕΔΙΠ -ΧΗΜΗΠΕΡ)